Privacy- en cookieverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrieven
 • Verstrekken van informatie over onze producten en diensten
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • De inhoud en de lay-out van de pagina’s te individualiseren per bezoeker

De persoonsgegevens die door u zijn verstrekt zullen wij niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Welke persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam- en – gegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn)
 • Voor- en achternaam contactpersoon
 • Telefoonnummer contactpersoon
 • E-mailadres contactpersoon
 • Wachtwoord contactpersoon
 • IP-adressen
 • Locatiegegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Technische of functionele cookies

Deze cookies worden geplaatst om de bepaalde onderdelen van de website goed te laten werken en om gebruikersvoorkeuren vast te leggen, zodat bij een nieuw bezoek aan de site deze voorkeuren niet opnieuw ingesteld hoeven te worden.

Cookies waarin de gebruikersvoorkeuren zijn opgeslagen kunnen door de gebruikers worden verwijderd via de browser-instellingen. Sessie cookies worden automatisch verwijderd zodra de webbrowser wordt afgesloten.

Op deze website worden de volgende technische of functionele cookies geplaatst:

session ID cookie: cookie met unieke referentie
user prefs cookies: cookies met gebruikers voorkeuren (land keuze, taal keuze, navigatie keuze (via groepen of artikelen))
auto-login (met optie onthoud mij): cookie met te onthouden inlog gegevens

Overige (tracking) cookies

Google Maps: voor het weergeven van de kaart en de locaties bij gebruik van de dealerlocator om andere vestigingen/verkooppunten te zoeken.
YouTube, Vimeo: voor het weergeven en afspelen van filmpjes.
Google Tag manager: container voor het beheren en configureren van tags.

Google Analytics

Deze website plaatst een (non tracking) cookie voor het gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken, waarbij:

 • het IP adres van de bezoeker is geanonimiseerd
 • er geen gegevens met Google gedeeld worden, ook niet voor advertentiedoelen
 • de optie “user ID’s bij trackingsoptie in Google Analytics” uitstaat
 • SHI een verwerkingsovereenkomst met Google heeft afgesloten

Geldigheidsduur cookies

De geldigheidsduur van de geplaatste technische/functionele cookies is ingesteld op is 30 dagen. De geldigheidsduur van de overige cookies kan hiervan afwijken (variabel).

Verwijderen van cookies

Wilt u niet dat er cookies worden geplaatst, nadat u eerder toestemming gegeven heeft? Dan kunt u de cookies verwijderen via uw browser. (Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies via de browser is te vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van desbetreffende browser.)

Meer informatie over cookies?

Meer informatie over cookies kunt u onder andere vinden op de website van de consumentenbond (www.consumentenbond.nl)

Rechten

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SHI en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@differnz.eu of door telefonisch contact op te nemen via 0493 680 900.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast, maken wij gebruik van SSLcertificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie.

Aanpassingen privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.